Alfabetsplaneten

Creaza AS

Area

Support skills, abilities and competencies Create your own subject content Distance education Independent work

Grade

Preschool Elementary school F-3

Subject

Swedish

Lekfull och kreativ läs- och skrivinlärning

Uppgifter kopplade till läroplanen
Stor variation på uppgifter och aktiviteter

Alfabetsplaneten är en digital lärresurs med fokus på läs- och skrivinlärningen för elever F-3. På Alfabetsplaneten utvecklar eleverna läs- och skrivfärdigheter genom socialt och lekfullt lärande på en engagerande planet. Eleverna får möjlighet att lära känna bokstavskaraktärerna och deras följeslagare, samt många roliga, tankeväckande och spännande historier. Jobba med rim och ramsor, bokstavsljud, ord sånger, och språkutvecklande uppgifter.

Test sessions

01 January - 30 June

The purpose of the test: Vi har precis lanserat vår nya lärresurs Alfabetsplaneten, en digital resurs med fokus på läs- och skrivinlärningen för elever F-3. Vi önskar att lärare och elever ska testa Alfabetsplaneten och ge oss feedback och hjälpa oss att utveckla tjänsten vidare.

You need to be registered to be able to sign up for the test

03 April - 21 June

The purpose of the test: Testa Creazas nya verktyg för läs- och skrivinlärning!

You need to be registered to be able to sign up for the test

If there is no test opportunity that matches you please contact the supplier

About the company

Creaza är ett modernt digitalt läromedel där eleverna arbetar med ämnen och samtidigt utvecklar sina kunskaper och förmågor genom att skapa tankekartor, presentationer, tecknade serier och film i en pedagogisk kontext.

Read more about the company: Creaza AS

Contact

Please get in touch if you would like to know more about the learning resource.