Demo 2

DemoBolag

Area

Learn a subject content Create your own subject content

Grade

Elementary school 4-6

Subject

Swedish Civics

Demo

Mer demo
Mest demo

Det här är ett demobolag med en demolärresurs att använda just för demo. Men här ska en tydlig beskrivning finnas av vad ni som testande lärare får ut av att använda lärresursen.

No current test opportunity planned.

Contact the supplier to register your interest

Ingen riktig lärresurs, bara en demo!

Som sagt, det här är en demo. Men här ska det finnas ytterligare beskrivning i hur lärresursen används och fungerar.

Technical requirements: Funkar på allt

About the company

Det här är ett hittepå-bolag som vi använder för att visa hur edtestprocesen fungerar och hur det går till att bli och vara en "edtestare". En demo helt enkelt.

Read more about the company: DemoBolag

Contact

Please get in touch if you would like to know more about the learning resource.