EdAider Wellbeing

EdAider

Area

Support skills, abilities and competencies

Grade

Elementary school 4-6 Elementary school 7-9 Upper secondary school Adult education Polytechnic College/university

Subject

Swedish English Modern languages Aesthetic subjects Sports and health Science subjects Programming Mathematics Civics Religion History Domestic science Geography Other

Forskningsbaserad screening av måendet

Få insikter och analyser av elevernas mående
Agera och fördela resurser på ett datadrivet sätt

EdAider Wellbeing ger skolor en unik överblick av elevernas välmående och skapar helt nya förutsättningar att förebygga psykisk ohälsa.

No current test opportunity planned.

Contact the supplier to register your interest

About the company

EdAider är en svensk startup som erbjuder en smart pedagogisk plattform och en unik välmåendetjänst. Båda tjänsterna är baserade på forskning och är utvecklade tillsammans med lärare, skolledare och elever.

Read more about the company: EdAider

Contact

Please get in touch if you would like to know more about the learning resource.