Evolytes

Evolytes

Area

Learn a subject content Support skills, abilities and competencies Assessment and documentation Distance education Independent work

Grade

Elementary school F-3 Primary special school

Subject

Mathematics

Engagera eleverna

Verktyg för lärare
Baserat på forskning

Ett individualiseret matematisk inlärningssystem som ut i från data analysere barnets inlärningsförmåga, anpassar läromaterialet till varje elev och ger läraren möjlighet för at övervaka elevernas framgång och vad dom behöver hjälp med.

No current test opportunity planned.

Contact the supplier to register your interest

Baserat på forskning och psykologiska undersökningar

Evolytes kombinerar Evolytes-spelet, böcker och Monitor genom datadriven software i realtid. Detta ger läraren möjlighet för att ge alla sina elever individuelt anpassat läromedel och på ett enkelt och tidsbesparande sätt att följa med i deras framgång.

Technical requirements: Webläsare + surfplatta / Ipad

About the company

Lär dig matematik på ett roligt och engagerande sätt – Evolytes har skapats utifrån psykologiska undersökningar om hur barn lär sig bäst och erbjuder eleverna individuellt anpassat läromedel från datadriven software i realtid.

Read more about the company: Evolytes

Contact

Please get in touch if you would like to know more about the learning resource.