Grundläggande utbildning i privatekonomi för vuxna

Klövra AB

Area

Learn a subject content Support skills, abilities and competencies Distance education

Grade

Swedish For Immigrants Adult education Polytechnic

Subject

Mathematics Civics Domestic science Other

Öka den ekonomiska medvetenheten

Förebygga överskuldsättning
Motivera återgång till studier/arbete

Laborativt utbildningsmaterial med fokus på fyra områden: Budgetera, Spara, Prioritera & Låna. I materialet varvas fakta med samtal, reflektion, värderingar och grundläggande privatekonomiska beräkningar.

No current test opportunity planned.

Contact the supplier to register your interest

About the company

Laborativt utbildningsmaterial för undervisning i privatekonomi. Koppling till Lgr22: Hkk, Ma & Sh

Read more about the company: Klövra AB

Contact

Please get in touch if you would like to know more about the learning resource.