imagi Edu

imagi

Area

Learn a subject content Support skills, abilities and competencies Create your own subject content Distance education Independent work

Grade

Elementary school F-3 Elementary school 4-6 Elementary school 7-9

Subject

Swedish English Programming

Kreativ kodning

Ger koden liv
Inkluderande undervisning

Testa våra digitala resurser och få en rolig och interaktiv lektion inom kodning gratis! I maj lanserades imagi Edu, en webbaserad plattform specialanpassat för lärare som undervisar inom programmering och kodning. imagi Edu tillhandahåller just nu 20+ timmars undervisningsmaterial inom Python. Det vill säga färdiga presentationer och digitala läroböcker för direkt implementation och användning i klassrummet.

No current test opportunity planned.

Contact the supplier to register your interest

Läs mer om imagi Edu och vårt test här

Läraren får full tillgång till imagi Edu och testar vårt undervisning material under en lektion inom kodning. imagi lånar imagiCharms, hårdvaran, till elever i klassrummet för att ladda upp projektet de kodat i plattformen. Kodning ska vara kul!

Technical requirements: Dator, webbläsare

About the company

Read more about the company: imagi

Contact

Please get in touch if you would like to know more about the learning resource.