Imvi Labs - Imvi Read

Imvi Labs AB

Area

Support skills, abilities and competencies

Grade

Elementary school F-3 Elementary school 4-6 Elementary school 7-9 Polytechnic

Subject

Swedish

Förbättrad ögonkoordination, förbättrad läsning

Avlastad hjärna, förbättrad koncentration/energi
Stärkt självförtroende, självkänsla

Imvis patenterade träning med app i VR bygger på forskning med Karolinska Institutet. Förbättrad ögonkoordination ger ökad läshastighet och koncentrationsförmåga. Alla som tränar får bättre läsförmåga, goda läsare såväl som personer med dyslexi. Kan träna en hel klass, där man väljer att titta på vissa program i SVT Play som del av träningen, eller välja ut elever med lässvårigheter. Minst 15 minuter/tillfälle, minst 4 ggr/vecka i 12 veckor.

No current test opportunity planned.

Contact the supplier to register your interest

Förbättra läsförmågan genom ögonkoordinationsträning med app i VR

Primärt intresserade av skolor inom 1 timme från Malmö. Utöver de lästester och samsynstester som vi har integrerat i vår träning vill vi utvärdera ett test för koncentrationsförmåga och hur det praktiskt kan användas i skolmiljö.

Technical requirements: Tillgång till mobiltelefoner (iOS och Android) och datorer för varje elev

About the company

10% av befolkningen lider av problem med hjärnans koordination av ögonen som kallas samsynsproblem. Dessa påverkar läsförmåga, koncentration, dubbelseende, ansträngda ögon mm. Konsekvenserna kan bli försämrade resultat i skolans samtliga ämnen.

Read more about the company: Imvi Labs AB

Contact

Please get in touch if you would like to know more about the learning resource.