Kikora matematik

Kikora Sverige (moderbolag Inspera AB)

Area

Learn a subject content Support skills, abilities and competencies Assessment and documentation Distance education Independent work

Grade

Elementary school 4-6 Elementary school 7-9 Primary special school

Subject

Mathematics

Löpande återkoppling på stegen i uträkningarna.

Visualiseringar, interaktivt & dynamiska modeller.
Tydlig statistik för individuell uppföljning.

Heldigitalt läromedel för åk 4-6 och 7-9. Uppdaterat enl Lgr22. Uppbyggt av utforskande lärandepaket där texttunga teoriavsnitt ersatts med interaktivt teori och aktiverande uppgifter. Eleven får återkoppling steg för steg genom vår unika teknologi. I kapitlen med block och textprogrammering guidas du och eleverna på ett intuitivt sätt genom momenten. Med Geogebra får du en matematisk miljö som gör matematiken dynamisk och interaktiv och låter dig undersöka matematiken på ett intuitivt sätt.

No current test opportunity planned.

Contact the supplier to register your interest

En visuell och aktiverande process ger ökad inlärning!

Läromedlet är utformat för att ge eleven en induktiv inlärningsprocess där eleven lär sig metoder och strategier. Alla delkapitel är uppdelade i lärpaket som innehåller: - introduktion - klass/gruppdiskussion - nivåindelade övning

Technical requirements: Webbläsare

About the company

Kikora matematik levererar ett heldigitalt läromedel i matematik för mellan- och högstadiet.

Read more about the company: Kikora Sverige (moderbolag Inspera AB)

Contact

Please get in touch if you would like to know more about the learning resource.