Levebee

Levebee

Area

Learn a subject content Support skills, abilities and competencies Distance education Independent work

Grade

Preschool Elementary school F-3 Primary special school Special school Swedish For Immigrants

Subject

Swedish English Modern languages Mathematics

Hjälper barn att fylla luckorna i matte

Hjälper lärare att förklara och utvärdera
Lämpar sig för barn med olika modersmål

Fyll kunskapsluckorna i matte och språk! En app skapad av kärlek till alla barn på förskole- och grundskolenivå, inklusive elever med särskilda behov (t.ex. med diagnoser såsom dyslexi, autism, ADHD, synnedsättning) och olika modersmål (t.ex. ukrainska).

Test sessions

01 September - 30 June

The purpose of the test: Vi behöver feedback på övningarna i avsnittet "Grundläggande matematiska koncept" i Levebee-appen. Avsnittet vänder sig till barn som ska gå i grundskolan nästa år. Bl.a. vill vi veta om övningarna hjälper lärarna att identifiera elevers svårighetsområden.

You need to be registered to be able to sign up for the test

01 April - 30 June

The purpose of the test: Vi behöver feedback på övningarna i avsnittet "Grundläggande matematiska koncept" i Levebee-appen. Avsnittet vänder sig till barn som ska gå i grundskolan nästa år. Bl.a. vill vi veta om övningarna hjälper lärarna att identifiera elevers svårighetsområden.

You need to be registered to be able to sign up for the test

01 April - 30 June

The purpose of the test: Vi söker lärare i åk 1 som kan ge oss feedback på Levebee-appen ur specialpedagogiskt perspektiv (barn autism, dyslexi, ADHD, synnedsättning etc.) – bl.a. ang. hur ni upplever gränssnittet, som är designat att vara helt justerbart efter individuella behov.

You need to be registered to be able to sign up for the test

01 April - 30 June

The purpose of the test: Vi söker lärare i åk 1 som har nyanlända elever med olika modersmål i sin klass. Bl.a. vill vi testa om det underlättar för barn och lärare att ha instruktioner och voiceovers på två språk samtidigt, samt om detta även hjälper elever att lära sig svenska.

You need to be registered to be able to sign up for the test

If there is no test opportunity that matches you please contact the supplier

Skapad med kärlek till alla barn, inklusive de med specifika inlärningssvårigheter

Alla begrepp som lärs ut i appen är uppdelade i minsta möjliga inlärningsbitar enligt undervisningsmetodik, och utformade som roliga aktiviteter. Användargränssnittet är helt justerbart för barn med specifika behov.

Technical requirements: Internetuppkoppling och webbläsare (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

About the company

Låt oss hjälpa alla barn att fylla lyckorna i matte! Levebee erbjuder hundratals unika matteövningar för förskole- och grundskoleelever. Appen är skapad enligt specialpedagogisk metodik och anpassad till barn med särskilda behov och olika modersmål.

Read more about the company: Levebee

Contact

Please get in touch if you would like to know more about the learning resource.