Levebee

Levebee

Area

Learn a subject content Support skills, abilities and competencies Distance education Independent work

Grade

Preschool Elementary school F-3 Primary special school Special school Swedish For Immigrants

Subject

Swedish English Modern languages Mathematics

Hjälper barn att fylla luckorna i matte

Hjälper lärare att förklara och utvärdera
Lämpar sig för barn med olika modersmål

Fyll kunskapsluckorna i matte och språk! En app skapad av kärlek till alla barn på förskole- och grundskolenivå, inklusive elever med särskilda behov (t.ex. med diagnoser såsom dyslexi, autism, ADHD, synnedsättning) och olika modersmål (t.ex. ukrainska).

No current test opportunity planned.

Contact the supplier to register your interest

Skapad med kärlek till alla barn, inklusive de med specifika inlärningssvårigheter

Alla begrepp som lärs ut i appen är uppdelade i minsta möjliga inlärningsbitar enligt undervisningsmetodik, och utformade som roliga aktiviteter. Användargränssnittet är helt justerbart för barn med specifika behov.

Technical requirements: Internetuppkoppling och webbläsare (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

About the company

Låt oss hjälpa alla barn att fylla lyckorna i matte! Levebee erbjuder hundratals unika matteövningar för förskole- och grundskoleelever. Appen är skapad enligt specialpedagogisk metodik och anpassad till barn med särskilda behov och olika modersmål.

Read more about the company: Levebee

Contact

Please get in touch if you would like to know more about the learning resource.