Talkamatic AB

Talkamatic AB

Area

Learn a subject content

Grade

Elementary school 4-6

Subject

Swedish English

Motiverar elever till mer läsning

Aktiverar lässtrategier
Baserat på pedagogisk forskning

Med Talkamatic läskompis engageras eleven i en människo-dator dialog om texten som eleven läser. En talad dialog hjälper eleven använda sig av olika lässtrategier för att svara på frågan; minnas och söka i texten.

No current test opportunity planned.

Contact the supplier to register your interest

Läs mer om resursen här:

Läskompisen kan användas som ett sätt att variera undervisning, skapa olika lässtationer i klassrummet, eller som ett stöd i läxläsning. På detta sätt skapar läskompisen en hög utmaning men ger också ett högt stöd, detta bidrar till att elever älskar att läsa med läskompisen. Både goda läsare och elever med lässvårigheter vill läsa längre tid tillsammans med sin läskompis. I klippet nedan kan man höra hur en svensk elev interagerar med läskompisen när hon läser en engelsk text.

Technical requirements: Ipad, Chromebook, dator, webbläsare

About the company

Med Talkamatic läskompis engageras eleven i en människo-dator dialog om texten som eleven läser. En talad dialog hjälper eleven använda sig av olika lässtrategier för att svara på frågan; minnas och läsa tillbaka i texten exempelvis. Läskompisen kan användas som ett sätt att variera undervisning, skapa olika lässtationer i klassrummet, eller som ett stöd i läxläsning. På detta sätt skapar läskompisen en hög utmaning men ger också ett högt stöd, detta bidrar till att elever älskar att läsa med läskompisen. Både goda läsare och elever med lässvårigheter vill läsa längre tid tillsammans med sin läskompis. I klippet nedan kan man höra hur en svensk elev interagerar med läskompisen när hon läser en engelsk text.

Read more about the company: Talkamatic AB

Contact

Please get in touch if you would like to know more about the learning resource.