Tiny Minds Lab

Tiny Minds Lab AB

Area

FSK Ämnesinnehåll FSK Färdigheter och förmågor FSK Bedömning och dokumentation FSK Eget innehåll

Grade

Preschool

Subject

Swedish Aesthetic subjects Sports and health Science subjects Programming Mathematics Civics

Automatisk dokumentation

Uppföljning i realtid
Planeringsverktyg med integrerat lärmaterial

Ett heltäckande digitalt undervisningsverktyg som gör det enklare och roligare att nå målen i läroplanen. Vi tar vara på kraften i de bästa svenska barnböckerna och erbjuder ett lärkoncept som minskar stress, sparar tid och höjer kvalitén.

No current test opportunity planned.

Contact the supplier to register your interest

Roligare på jobbet

Kraftfulla hjälpmedel för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen hjälper hela arbetslaget att jobba målstyrt, men också flexibelt. Du som pedagog får komma till din rätt, samtidigt som barnen utvecklas på sina egna villkor.

Technical requirements: iPad

About the company

Tiny Minds Lab är en svensk start-up grundad av eldsjälar med erfarenhet från pedagogiska appar för barn. Baserat på didaktisk forskning utvecklar vi en tjänst som kombinerar läromedel med smarta verktyg som gör livet lättare för pedagoger.

Read more about the company: Tiny Minds Lab AB

Contact

Please get in touch if you would like to know more about the learning resource.