Baobabooks.com

Baobabooks Education Sárl

Område

Färdigheter och förmågor Eget innehåll Bedömning och dokumentation Distansundervisning Självständigt arbete

Årskurs

Förskola Grundskola F-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Anpassad grundskola

Ämne

Svenska Engelska Moderna språk Estetiska ämnen Idrott och hälsa Naturvetenskapliga ämnen Matematik Samhällskunskap Religonskunskap Historia Hem- och konsumentkunskap Geografi Övrigt

Kreativt stöd för att skriva alla typer av böcker

Kraftfulla verktyg för lärare och pedagoger
Automatisering av själv/distansstudier

Baobabooks är en digital plattform som inspirerar skrivande och läsande hos unga samtidigt som det är en verktygslåda för att avlasta lärare i arbetet med att få barn och unga att skriva och läsa mer.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Öka dina ungas skrivande och läsande!

Baobabooks.com stöder ungas skrivande av essäer, bilderböcker och kapitelböcker. Formatstöd uppmuntrar unga att släppa loss sin fantasi och gör det lustfyllt att skriva och läsa. Lärare kan automatisera utdelning av uppgifter och övervakar inlämningen.

Tekniska krav: Dator, läsplatta eller smartphone

Om företaget

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.