Chemx Education: Online Chemistry Lessons

CHEMX

Område

Ämnesinnehåll Distansundervisning

Årskurs

Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Anpassad grundskola

Ämne

Naturvetenskapliga ämnen

Anpassad efter Skolverkets läroplan.

A.I-feedback & personlig elevutveckling.
Ekonomiskt alternativ till läroböcker.

Chemx Education är din framtida lösning för kemi och fysik för årskurserna 4-9, anpassad efter Skolverkets läroplan. Med över 100 lektioner, ett interaktivt periodiskt system och atomisk lekplats engageras elever på djupet. Vår A.I-feedback ger individuell uppmärksamhet, underlättar läxor och spårar framsteg. Byt ut dyra, föråldrade läroböcker mot Chemx – ekonomisk, ständigt uppdaterad och perfekt för fjärrundervisning. Integrerad med Skolon.

Testtillfällen

02 september - 01 november

Syftet med testet: We are looking to gain feedback on our multilingual system design to aid teachers and students learn the natural sciences in a diverse classroom. We want teachers to trial the product to evaluate the syllabus, dual-lingual approach, and other tools.

Du måste vara registrerad för att kunna anmäla dig

Finns det inget testtillfälle som matchar dig kontakta leverantör

Våra funktioner

Över 100 interaktiva lektioner i kemi & fysik. Utforska atomens värld med vår atomiska lekplats. Dynamiskt periodiskt system för visuell inlärning. Ständiga uppdateringar, perfekt för fjärrundervisning. Ersätter dyra böcker & anpassar sig över tid.

Tekniska krav: chromebooks eller bärbara datorer

Om företaget

CHEMX is an online education platform to teach students Chemistry, Biology, and Physics. Grades 4-9 CHEMX är en onlineutbildningsplattform för att lära eleverna kemi, biologi och fysik. Årskurs 4-9

Läs mer om företaget: CHEMX

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.