Creaza

Creaza AS

Område

Ämnesinnehåll Färdigheter och förmågor Eget innehåll Bedömning och dokumentation Distansundervisning Självständigt arbete

Årskurs

Förskola Grundskola F-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Anpassad grundskola Gymnasieskola Anpassad gymansieskola

Ämne

Svenska Engelska Moderna språk Estetiska ämnen Idrott och hälsa Naturvetenskapliga ämnen Matematik Samhällskunskap Religonskunskap Historia Hem- och konsumentkunskap Geografi

Multimodalt lärande

Uppgifter kopplade till läroplanen
Digitala berättelser podcasts & tankekartor

Creaza Premium är ett modernt digitalt läromedel där eleverna arbetar med ämnen och samtidigt utvecklar sina kunskaper och förmågor genom att skapa tankekartor, presentationer, tecknade serier och film i en pedagogisk kontext.

Testtillfällen

01 januari - 30 juni

Syftet med testet: Under de senaste två åren har vi utökat innehållet enormt mycket i Creaza och vi önskar att få feedback och användarerfarenheter kring detta. Vi vill även genomföra tester på våra uppgifter kopplade till innehållet.

Du kan inte längre anmäla dig till detta testtillfälle

03 april - 21 juni

Syftet med testet: Testa Creazas tre verktyg Cartoonist, Mindomo och AudioEditor. Ge feedback på innehåll och funktioner.

Du måste vara registrerad för att kunna anmäla dig

Finns det inget testtillfälle som matchar dig kontakta leverantör

Creazas olika verktyg

*Cartoonist: Skapa häftiga tecknade serier, och videos med text, bakgrunder m.m. *Mindomo: Skapa tankekartor och presentationer med text, länkar, bilder, videos och ljud. *AudioEditor: Mixa ljud, skapa podcasts m.m.

Tekniska krav: Creaza är ett webbaserat verktyg som fungerar med dator, Chromebooks och paddor.

Om företaget

Creaza är ett modernt digitalt läromedel där eleverna arbetar med ämnen och samtidigt utvecklar sina kunskaper och förmågor genom att skapa tankekartor, presentationer, tecknade serier och film i en pedagogisk kontext.

Läs mer om företaget: Creaza AS

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.