Creaza

Creaza AS

Område

Lära sig ett ämnesinnehåll Stötta färdigheter, förmågor och kompetenser Skapa ett eget ämnesinnehåll Bedömning och dokumentation Distansundervisning Självständigt arbete

Årskurs

Förskola Grundskola F-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Grundsärskola Gymnasieskola Särskola

Ämne

Svenska Engelska Moderna språk Estetiska ämnen Idrott och hälsa Naturvetenskapliga ämnen Matematik Samhällskunskap Religonskunskap Historia Hem- och konsumentkunskap Geografi

Multimodalt lärande

Uppgifter kopplade till läroplanen
Digitala berättelser podcasts & tankekartor

Creaza Premium är ett modernt digitalt läromedel där eleverna arbetar med ämnen och samtidigt utvecklar sina kunskaper och förmågor genom att skapa tankekartor, presentationer, tecknade serier och film i en pedagogisk kontext.

Testtillfällen

08 september - 31 december

Syftet med testet: Under de senaste två åren har vi utökat innehållet enormt mycket i Creaza och vi önskar att få feedback och användarerfarenheter kring detta. Vi vill även genomföra tester på våra uppgifter kopplade till innehållet.

Du måste vara registrerad för att kunna anmäla dig

Finns det inget testtillfälle som matchar dig kontakta leverantör

Creazas olika verktyg

*Cartoonist: Skapa häftiga tecknade serier, och videos med text, bakgrunder m.m. *Mindomo: Skapa tankekartor och presentationer med text, länkar, bilder, videos och ljud. *AudioEditor: Mixa ljud, skapa podcasts m.m.

Tekniska krav: Creaza är ett webbaserat verktyg som fungerar med dator, Chromebooks och paddor.

Om företaget

Creaza är ett modernt digitalt läromedel där eleverna arbetar med ämnen och samtidigt utvecklar sina kunskaper och förmågor genom att skapa tankekartor, presentationer, tecknade serier och film i en pedagogisk kontext.

Läs mer om företaget: Creaza AS

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.