Demo Edtest2024

DemoBolag

Område

Lära sig ett ämnesinnehåll Stötta färdigheter, förmågor och kompetenser Skapa ett eget ämnesinnehåll Bedömning och dokumentation

Årskurs

Grundskola 4-6

Ämne

Matematik

Demo

Mera demo
Mest demo

Detta är en demo för att visa hur Edtest2024 fungerar. Här beskrivs innehåll och användningsområde lite kort så att de tilltänkta användarna får en känsla för vad de får ut av att använda den.

Testtillfällen

09 februari - 09 mars

Syftet med testet: Syftet med testet är att kika närmare på funktionalitet kopplat till att eleverna ska lära sig... Här beskrivs kopplingen till områdena i Edtest: ämnesinnehåll, färdigheter & förmågor, eget innehåll, bedömning & dokumentation.

Du måste vara registrerad för att kunna anmäla dig

10 februari - 10 mars

Syftet med testet: Det här är en utvärderingsperiod upplagd för lärare på Demoskolan i Demokommunen, för en värdering av vår lärresurs inför uppföljning av kommande läsårs användning. Vi kikar främst på område "Eget innehåll" men också xx och xx.

Du måste vara registrerad för att kunna anmäla dig

Finns det inget testtillfälle som matchar dig kontakta leverantör

Ingen riktig lärresurs, bara en demo!

Här beskrivs lärresursen lite mer, hur den används och fungerar.

Tekniska krav: Inga specifika krav

Om företaget

Det här är ett hittepå-bolag som vi använder för att visa hur edtestprocesen fungerar och hur det går till att bli och vara en "edtestare". En demo helt enkelt.

Läs mer om företaget: DemoBolag

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.