Demo Edtest2024_2

DemoBolag

Område

Lära sig ett ämnesinnehåll Stötta färdigheter, förmågor och kompetenser Skapa ett eget ämnesinnehåll Bedömning och dokumentation

Årskurs

Grundskola F-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9

Ämne

Svenska Engelska Moderna språk

Demo

Mera demo
Mest demo

Det här är ett demokonto för att visa hur nya versionen av Swedish Edtest fungerar. Vanligtvis finns här en kort beskrivning av lärresursen.

Testtillfällen

06 februari - 23 februari

Syftet med testet: Syftet är att provtrycka den nya funktionaliteten, ett Edtest i mer datadriven kostym, med värderingsprotokoll som stöttar lärarna när de utforskar lärresurser. Frågor som hjälper dem att reflektera kring funktionalitet utifrån ett didaktiskt perspektiv. Det går inte att anmäla sig till testet.

Du måste vara registrerad för att kunna anmäla dig

Finns det inget testtillfälle som matchar dig kontakta leverantör

Ingen riktig lärresurs, bara en demo!

Här beskrivs lärresursen ytterligare, hur den används och fungerar.

Tekniska krav: Inga specifika krav

Om företaget

Det här är ett hittepå-bolag som vi använder för att visa hur edtestprocesen fungerar och hur det går till att bli och vara en "edtestare". En demo helt enkelt.

Läs mer om företaget: DemoBolag

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.