Digilär

Natur och Kultur

Område

Ämnesinnehåll Färdigheter och förmågor Bedömning och dokumentation Distansundervisning Självständigt arbete

Årskurs

Grundskola F-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Gymnasieskola

Ämne

Svenska Engelska Moderna språk Estetiska ämnen Idrott och hälsa Naturvetenskapliga ämnen Programmering Matematik Samhällskunskap Religonskunskap Historia Geografi

Aktuellt, kvalitetssäkrat och uppdaterat

Funktioner för anpassning, lässtöd och fokus
Stöd till lärarens undervisning och bedömning

Digilär är Natur & Kulturs heltäckande digitala läromedel för åk 1–9 och gymnasiet, i en digital plattform särskilt utvecklad med funktioner för lässtöd, fokus, studieteknik, planering och uppföljning.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Om företaget

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.