Digilär

Natur och Kultur

Område

Lära sig ett ämnesinnehåll Stötta färdigheter, förmågor och kompetenser Bedömning och dokumentation Distansundervisning Självständigt arbete

Årskurs

Grundskola F-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Gymnasieskola

Ämne

Svenska Engelska Moderna språk Estetiska ämnen Idrott och hälsa Naturvetenskapliga ämnen Programmering Matematik Samhällskunskap Religonskunskap Historia Geografi

Aktuellt, kvalitetssäkrat och uppdaterat

Funktioner för anpassning, lässtöd och fokus
Stöd till lärarens undervisning och bedömning

Digilär är Natur & Kulturs heltäckande digitala läromedel för åk 1–9 och gymnasiet, i en digital plattform särskilt utvecklad med funktioner för lässtöd, fokus, studieteknik, planering och uppföljning.

Testtillfällen

10 oktober - 16 december

Syftet med testet: Vi vill testa våra många olika övningstyper och uppgifter med fritextsvar för inlämning för att få djupare insikter om hur de funkar och hur de upplevs i undervisningen.

Finns det inget testtillfälle som matchar dig kontakta leverantör

Om företaget

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.