imagi Edu

imagi

Område

Ämnesinnehåll Färdigheter och förmågor Eget innehåll Distansundervisning Självständigt arbete

Årskurs

Grundskola F-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9

Ämne

Svenska Engelska Programmering

Kreativ kodning

Ger koden liv
Inkluderande undervisning

Testa våra digitala resurser och få en rolig och interaktiv lektion inom kodning gratis! I maj lanserades imagi Edu, en webbaserad plattform specialanpassat för lärare som undervisar inom programmering och kodning. imagi Edu tillhandahåller just nu 20+ timmars undervisningsmaterial inom Python. Det vill säga färdiga presentationer och digitala läroböcker för direkt implementation och användning i klassrummet.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Läs mer om imagi Edu och vårt test här

Läraren får full tillgång till imagi Edu och testar vårt undervisning material under en lektion inom kodning. imagi lånar imagiCharms, hårdvaran, till elever i klassrummet för att ladda upp projektet de kodat i plattformen. Kodning ska vara kul!

Tekniska krav: Dator, webbläsare

Om företaget

Läs mer om företaget: imagi

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.