Imvi Labs - Imvi Read

Imvi Labs AB

Område

Stötta färdigheter, förmågor och kompetenser

Årskurs

Grundskola F-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Yrkeshögskola (YH)

Ämne

Svenska

Förbättrad ögonkoordination, förbättrad läsning

Avlastad hjärna, förbättrad koncentration/energi
Stärkt självförtroende, självkänsla

Imvis patenterade träning med app i VR bygger på forskning med Karolinska Institutet. Förbättrad ögonkoordination ger ökad läshastighet och koncentrationsförmåga. Alla som tränar får bättre läsförmåga, goda läsare såväl som personer med dyslexi. Kan träna en hel klass, där man väljer att titta på vissa program i SVT Play som del av träningen, eller välja ut elever med lässvårigheter. Minst 15 minuter/tillfälle, minst 4 ggr/vecka i 12 veckor.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Förbättra läsförmågan genom ögonkoordinationsträning med app i VR

Primärt intresserade av skolor inom 1 timme från Malmö. Utöver de lästester och samsynstester som vi har integrerat i vår träning vill vi utvärdera ett test för koncentrationsförmåga och hur det praktiskt kan användas i skolmiljö.

Tekniska krav: Tillgång till mobiltelefoner (iOS och Android) och datorer för varje elev

Om företaget

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.