Imvi Labs - Imvi Read

Imvi Labs AB

Område

Färdigheter och förmågor

Årskurs

Grundskola F-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Yrkeshögskola (YH)

Ämne

Svenska

Förbättrad ögonkoordination, förbättrad läsning

Avlastad hjärna, förbättrad koncentration/energi
Stärkt självförtroende, självkänsla

Imvis patenterade träning med app i VR bygger på forskning med Karolinska Institutet. Förbättrad ögonkoordination ger ökad läshastighet och koncentrationsförmåga. Alla som tränar får bättre läsförmåga, goda läsare såväl som personer med dyslexi. Kan träna en hel klass, där man väljer att titta på vissa program i SVT Play som del av träningen, eller välja ut elever med lässvårigheter. Minst 15 minuter/tillfälle, minst 4 ggr/vecka i 12 veckor.

Testtillfällen

29 januari - 14 juni

Syftet med testet: Testa Imvi Read som verktyg för specialpedagog som jobbar med elever med läs- och skrivproblem samt koncentrationsproblem: Vi vill få feed-back på våra nya lästest och test för uppmärksamhet. Vill få feedback på hur man bäst integrerar i undervisningen.

Du måste vara registrerad för att kunna anmäla dig

Finns det inget testtillfälle som matchar dig kontakta leverantör

Förbättra läsförmågan genom ögonkoordinationsträning med app i VR

Primärt intresserade av skolor inom 1 timme från Malmö. Utöver de lästester och samsynstester som vi har integrerat i vår träning vill vi utvärdera ett test för koncentrationsförmåga och hur det praktiskt kan användas i skolmiljö.

Tekniska krav: Tillgång till mobiltelefoner (iOS och Android) och datorer för varje elev

Om företaget

10% av befolkningen lider av problem med hjärnans koordination av ögonen som kallas samsynsproblem. Dessa påverkar läsförmåga, koncentration, dubbelseende, ansträngda ögon mm. Konsekvenserna kan bli försämrade resultat i skolans samtliga ämnen.

Läs mer om företaget: Imvi Labs AB

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.