Poddbibliotek för vård och omsorg

Wacano AB

Område

Ämnesinnehåll Färdigheter och förmågor Distansundervisning

Årskurs

Gymnasieskola Vuxenutbildning Yrkeshögskola (YH)

Ämne

Övrigt

Pedagogiska poddar inom vård och omsorg

Upplägg med quiz, uppgifter och handledning
Verksamhetsnära innehåll med experter

Att lyssna och lära via pedagogiska poddar ger ytterligare dimension till lärandet. Poddarna ger möjlighet till fördjupning och till att använda digital pedagogik på ett nytt sätt. Ett utmärkt komplement till övrigt läromaterial och kan läggas på en lärplattform eller på intranät. Poddarna har en tydlig struktur och följer ett syfte och mål. Till poddarna hör uppgifter och quiz som stimulerar till lärande. Poddarna är upplagda som pedagogiska samtal.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Poddbibliotek för vård och omsorg

1. Pedagogiskt samtal med tydligt syfte och struktur 2. Cirka 20 minuter långa 3. Kvalité, experter intervjuas 4. Diskussionsunderlag i klassrummet 5. Vid distansstudier –lägga in som en uppgift 6. För vikarier, lätt att ta fram 7. Introduktion APL

Tekniska krav: Dator, mobil, läsplatta samt internetuppkoppling

Om företaget

Wacanos koncept är att via poddar kompetensutveckla, introducera och informera. Formatet är korta poddar i form av ett pedagogisk samtal. Poddarna har en tydlig pedagogisk struktur med tillhörande handledning, uppgifter följt av ett quiz.

Läs mer om företaget: Wacano AB

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.