Promenad-lektioner

Active Quiz Europe AB

Område

Ämnesinnehåll Distansundervisning Självständigt arbete

Årskurs

Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Gymnasieskola Anpassad gymansieskola SFI Vuxenutbildning Yrkeshögskola (YH) Högskola/Universitet

Ämne

Svenska Engelska Moderna språk Estetiska ämnen Idrott och hälsa Naturvetenskapliga ämnen Programmering Matematik Samhällskunskap Religonskunskap Historia Hem- och konsumentkunskap Geografi Övrigt

-Kombinera teoretisk kunskap med fysisk rörelse

- Bryt stillasittandet och stärk elevers koncentra
- Självrättande och visuellt för elever och lärare

Skapa aktiva lektioner med ActiveQuiz. Lägg in ditt lektionsinnehåll och se det bli till en quizpromenad. Du kan välja distans och antal frågor samt följa upp elevernas resultat i helgrupp efter avslutad aktivitet. Tjänsten fungerar lika bra som en kortare bensträckare som i ett större lektionskoncept.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

ActiveQuiz - Gör din lektion till en aktiv promenad

Över 1000 lärare i Sverige har hittills använt ActiveQuiz för att skapa aktiva lektioner. Med tjänsten kan du smidigt förvandla vilket teoretiskt ämne som helst till rörelse. Tjänsten kan beskrivas som att tipspromenad möter e-learning.

Tekniska krav: En smart phone / GPS-padda per grupp. Wifi krävs enbart vid start och målgång.

Om företaget

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.