Skolbanken

Unikum - Unikt lärande AB

Område

Ämnesinnehåll Färdigheter och förmågor Eget innehåll Distansundervisning Självständigt arbete

Årskurs

Förskola Grundskola F-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Anpassad grundskola Gymnasieskola Anpassad gymansieskola Vuxenutbildning

Ämne

Svenska Engelska Moderna språk Estetiska ämnen Idrott och hälsa Naturvetenskapliga ämnen Programmering Matematik Samhällskunskap Religonskunskap Historia Hem- och konsumentkunskap Geografi Övrigt

Ger inspiration och material för undervisning

Säkrar lärmaterial mot läroplan
Sparar tid och ökar kvaliteten på din undervisning

Skolbanken hjälper pedagoger att hitta proffsigt och relevant material för att öka kvaliteten på sin undervisning. Dela-kulturen i Skolbanken gör att pedagoger sparar tid, ökar sin arbetsglädje och i slutändan förser eleverna med bättre och mer likvärdig undervisning.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Läs mer om Skolbanken

Pedagoger använder Skolbankens planeringar för att snabbt skapa sitt lärmaterial. Planeringarna används i klassrummet, i dialog med vårdnadshavare, i stödinsatser, i lärloggar, för bedömningar och betyg samt länkar till digitala lärresurser. Som ett nav.

Tekniska krav: Webbläsare

Om företaget

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.