Talkamatic AB

Talkamatic AB

Område

Ämnesinnehåll

Årskurs

Grundskola 4-6

Ämne

Svenska Engelska

Motiverar elever till mer läsning

Aktiverar lässtrategier
Baserat på pedagogisk forskning

Med Talkamatic läskompis engageras eleven i en människo-dator dialog om texten som eleven läser. En talad dialog hjälper eleven använda sig av olika lässtrategier för att svara på frågan; minnas och söka i texten.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Läs mer om resursen här:

Läskompisen kan användas som ett sätt att variera undervisning, skapa olika lässtationer i klassrummet, eller som ett stöd i läxläsning. På detta sätt skapar läskompisen en hög utmaning men ger också ett högt stöd, detta bidrar till att elever älskar att läsa med läskompisen. Både goda läsare och elever med lässvårigheter vill läsa längre tid tillsammans med sin läskompis. I klippet nedan kan man höra hur en svensk elev interagerar med läskompisen när hon läser en engelsk text.

Tekniska krav: Ipad, Chromebook, dator, webbläsare

Om företaget

Med Talkamatic läskompis engageras eleven i en människo-dator dialog om texten som eleven läser. En talad dialog hjälper eleven använda sig av olika lässtrategier för att svara på frågan; minnas och läsa tillbaka i texten exempelvis. Läskompisen kan användas som ett sätt att variera undervisning, skapa olika lässtationer i klassrummet, eller som ett stöd i läxläsning. På detta sätt skapar läskompisen en hög utmaning men ger också ett högt stöd, detta bidrar till att elever älskar att läsa med läskompisen. Både goda läsare och elever med lässvårigheter vill läsa längre tid tillsammans med sin läskompis. I klippet nedan kan man höra hur en svensk elev interagerar med läskompisen när hon läser en engelsk text.

Läs mer om företaget: Talkamatic AB

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.