Wanderword i Sverige AB

Wanderword

Område

Ämnesinnehåll Färdigheter och förmågor Eget innehåll Distansundervisning Självständigt arbete

Årskurs

Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Anpassad grundskola Gymnasieskola Anpassad gymansieskola SFI Vuxenutbildning Yrkeshögskola (YH)

Ämne

Svenska Engelska Moderna språk Estetiska ämnen Idrott och hälsa Naturvetenskapliga ämnen Programmering Matematik Samhällskunskap Religonskunskap Historia Hem- och konsumentkunskap Geografi Övrigt

Nod-baserad editor– ingen programmeringsvana krävs

Lär sig ämnet samtidigt som som det skapas
Integrera med OpenAI, GPS, databaser mm

Fabella är en plattform där lärare och elever kan skapa utbildningsmaterial tillsammans och lära när de skapar. Elever lär sig logiskt tänkande och programmering utan att behöva kunna koda. Detta går att använda i varje ämne av antingen lärare eller elever eller tillsammans. Denna nod-baserade plattform kan integreras med ai-röster, inspelat material, bilder, video, open ai, databaser, GPS och mycket mer. Vi har skapat mallar som elever och lärare kan använda för att komma igång fort.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Gör undervisningen interaktiv och rolig

Elever och lärare kan använda mallar för att komma igång fort. Till exempel: kemiquiz, läsförståelser, GPS baserade historia vandringar, ställ en fråga eller skapa berättelser eller bilder med röst till Open AI, röststyrda kokböcker mm.

Tekniska krav: Dator, padda, telefon med en webbläsare

Om företaget

Läs mer om företaget: Wanderword

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.