Workspace Skills

Howdou (Evalve AB)

Område

Ämnesinnehåll Färdigheter och förmågor Bedömning och dokumentation Distansundervisning

Årskurs

Grundskola F-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Anpassad grundskola Gymnasieskola Anpassad gymansieskola SFI Vuxenutbildning Yrkeshögskola (YH) Högskola/Universitet

Ämne

Övrigt

Flexibel studentcertifiering för Google Workspace

Praktiskt och individuellt lärande
Integrerat i Google Classroom

Workspace Skills är en serie praktiska övnings- och testuppgifter som hjälper elever och lärare att få ut det mesta av Google Workspace for Education. Eleverna arbetar praktiskt med varje uppgift och erbjuds personligt anpassad vägledning vid behov.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Workspace Skills

Mer information finns på workspaceskills.com

Tekniska krav: Dator

Om företaget

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.