Ta del av Swedish Edtest

Anmäl dig här för tillgång till vår digitala arena där lärare och bolag möts för att välja, värdera och utveckla digitala lärresurser. Arenan är öppen för huvudmän som är medlemmar i Ifous och edtechbolag som är medlemmar i Swedish Edtech Industry.

Är du inte medlem - ta kontakt med oss, så hjälper vi dig att bli det.

Obs! Ange e-postadress knuten till din arbetsplats

Får bara innehålla siffror

* betyder att det här fältet är obligatoriskt