Aski Raski

ILT Education (ILT Inläsningstjänst AB)

Område

Färdigheter och förmågor

Årskurs

Grundskola F-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Anpassad grundskola Anpassad gymansieskola

Ämne

Svenska

Läsinlärning på grupp- och individnivå

Systematisk intensivträning med ljudningsprincipen
Individanpassad mängdträning

Ett nytt program för den tidiga läsinlärningen, baserat på phonics som är ett strukturerat sätt att lära ut fonem-grafemkopplingen. Genom systematiskt uppbyggda övningar får eleverna träna på fonologisk medvetenhet, bokstavljud, stavelser, ord och meningar. Programmet, som bygger på ljudningsprincipen, tillhandahåller varierande återkommande uppgifter vilket ger varje elev möjlighet att arbeta på och utvecklas utifrån sin nivå. Programmet är uppdelat i sju nivåer med stigande grad av komplexitet.

Testtillfällen

02 september - 20 december

Syftet med testet: Aski Raski har funnits i 20 år i Norge och används på 45% av skolorna men är till hösten 2024 helt ny i Sverige! Vi vill därför veta hur den tas emot och fungerar i olika klassrum och med olika elever.

Du måste vara registrerad för att kunna anmäla dig

Finns det inget testtillfälle som matchar dig kontakta leverantör

Används redan på 45% av de norska skolorna

Grundat i Norge tidigt 00-tal av specialpedagogen Ingrid Ask och har under de senaste 20 åren utvecklats till en populär och välanvänd tjänst. Aski Raski är sedan tidigare översatt till danska och engelska och nu är det dags för den svenska versionen!

Tekniska krav: Webbläsare

Om företaget

ILT Education är nordens ledande Edtech-bolag. Med närvaro i nio länder arbetar vi med tjänster som passar från förskolan till vuxenutbildning. Våra tjänster stöttar vår vision att alla har rätt till likvärdig utbildning.

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.