Begreppa

ILT Education (ILT Inläsningstjänst AB)

Område

Ämnesinnehåll Färdigheter och förmågor

Årskurs

Grundskola F-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Anpassad grundskola Gymnasieskola Anpassad gymansieskola SFI Vuxenutbildning

Ämne

Svenska Engelska Idrott och hälsa Naturvetenskapliga ämnen Matematik Samhällskunskap Religonskunskap Historia Hem- och konsumentkunskap Geografi

Flerspråkiga filmer

Begreppslistor
Läromedelsguider, quiz, lättläst, flashcards m.m.

Begreppa ger varje elev en chans att skina! Tjänsten förklarar skolspråkets begrepp och nyckelord på ett sätt som gör det lättare att förstå. Med Begreppa får skolan ett kompletterande digitalt verktyg som ger alla elever, oberoende av olikheter i bakgrund och skolsituation, mer jämlika förutsättningar att förstå och uppnå målen i läroplanen.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Om företaget

ILT Education är nordens ledande Edtech-bolag. Med närvaro i nio länder arbetar vi med tjänster som passar från förskolan till vuxenutbildning. Våra tjänster stöttar vår vision att alla har rätt till likvärdig utbildning.

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.