Binogi - Språkprojektet

Binogi Sverige AB (svb)

Område

Ämnesinnehåll Färdigheter och förmågor Distansundervisning Självständigt arbete

Årskurs

Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Anpassad grundskola Gymnasieskola Anpassad gymansieskola SFI Vuxenutbildning

Ämne

Svenska Engelska Moderna språk Idrott och hälsa Naturvetenskapliga ämnen Programmering Matematik Samhällskunskap Religonskunskap Historia Hem- och konsumentkunskap Geografi

Korta, animerade filmer gör Binogi roligt.

Fler än 50% av Sveriges elever använder Binogi.
Utifrån Lgr22s centrala innehåll i 13 ämnen.

I över 10 år har Binogi arbetat för det digitala och flerspråkiga lärandet och en skola för alla från första dagen. I vårt forsknings- och utvecklingsprojekt, Språkprojektet, skapar vi tillsammans med Sveriges kommuner och huvudmän världens bästa läromedel för alla elever.

Testtillfällen

27 augusti - 31 december

Syftet med testet: Syftet med värderingen är att lärare ska utvärdera hur Binogi är ett bra verktyg för elevernas ämnes- och språkinlärning. Parallellt utvärdera hur Binogi stödjer lärarnas planering, genomförande och efterarbete. Pilotering av Edtests nya plattform.

Du måste vara registrerad för att kunna anmäla dig

Finns det inget testtillfälle som matchar dig kontakta leverantör

Stöd elevernas lust att lära

Med fler än 1400 korta filmer och tillhörande quiz i 13 ämnen och 15 olika språk i tal och undertexter bidrar Binogi och Språkprojektet till det livslånga lärandet. Språkprojektet utvecklar ett evidensbaserat läromedel med multimodal inlärning i fokus.

Tekniska krav: Ipad, dator, telefon med uppdaterad webbläsare samt internetanslutning.

Om företaget

I över 10 år har Binogi arbetat för det digitala lärandet och en skola för alla från första dagen. I vårt forsknings- och utvecklingsprojekt, Språkprojektet, skapar vi tillsammans med Sveriges kommuner och huvudmän världens bästa läromedel för alla elever.

Läs mer om företaget: Binogi Sverige AB (svb)

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.