Binogi - Språkprojektet

Binogi Sverige AB (svb)

Område

Lära sig ett ämnesinnehåll Stötta färdigheter, förmågor och kompetenser Distansundervisning Självständigt arbete

Årskurs

Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Grundsärskola Gymnasieskola Särskola SFI Vuxenutbildning

Ämne

Svenska Engelska Moderna språk Idrott och hälsa Naturvetenskapliga ämnen Programmering Matematik Samhällskunskap Religonskunskap Historia Hem- och konsumentkunskap Geografi

Korta, animerade filmer gör Binogi roligt.

Fler än 50% av Sveriges elever använder Binogi.
Utifrån Lgr22s centrala innehåll i 13 ämnen.

I över 10 år har Binogi arbetat för det digitala lärandet och en skola för alla från första dagen. I vårt forsknings- och utvecklingsprojekt, Språkprojektet, skapar vi tillsammans med Sveriges kommuner och huvudmän världens bästa läromedel för alla elever.

Testtillfällen

29 mars - 20 juni

Syftet med testet: TESTA VÅRA QUIZ MED ELEVER Vi önskar utvärdera tillsammans med pedagoger hur våra quiz hjälper elever med inlärning av ett ämne.

Du måste vara registrerad för att kunna anmäla dig

Finns det inget testtillfälle som matchar dig kontakta leverantör

Stöd elevernas lust att lära

Med fler än 1200 korta filmer och tillhörande quiz i 13 ämnen och 15 olika språk i tal och undertexter bidrar Binogi och Språkprojektet till det livslånga lärandet. Språkprojektet utvecklar ett evidensbaserat läromedel med multimodal inlärning i fokus.

Tekniska krav: Ipad, dator, telefon med uppdaterad webbläsare samt internetanslutning.

Om företaget

I över 10 år har Binogi arbetat för det digitala lärandet och en skola för alla från första dagen. I vårt forsknings- och utvecklingsprojekt, Språkprojektet, skapar vi tillsammans med Sveriges kommuner och huvudmän världens bästa läromedel för alla elever.

Läs mer om företaget: Binogi Sverige AB (svb)

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.