Demo 2 Edtest2024

DemoBolag

Område

Ämnesinnehåll Färdigheter och förmågor Eget innehåll Bedömning och dokumentation

Årskurs

Grundskola F-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9

Ämne

Svenska Engelska Moderna språk

Demo

Mera demo
Mest demo

Det här är ett demokonto för att visa hur nya versionen av Swedish Edtest fungerar. Vanligtvis finns här en kort beskrivning av lärresursen.

Testtillfällen

23 april - 29 augusti

Syftet med testet: DEMO

Du kan inte längre anmäla dig till detta testtillfälle

15 maj - 01 september

Syftet med testet: Demo

Du kan inte längre anmäla dig till detta testtillfälle

Finns det inget testtillfälle som matchar dig kontakta leverantör

Ingen riktig lärresurs, bara en demo!

Här beskrivs lärresursen ytterligare, hur den används och fungerar.

Tekniska krav: Inga specifika krav

Om företaget

Det här är ett hittepå-bolag som vi använder för att visa hur edtestprocesen fungerar och hur det går till att bli och vara en "edtestare". En demo helt enkelt.

Läs mer om företaget: DemoBolag

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.