EdAider

EdAider

Område

Ämnesinnehåll Färdigheter och förmågor Eget innehåll Distansundervisning Självständigt arbete

Årskurs

Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Anpassad grundskola Gymnasieskola Anpassad gymansieskola Vuxenutbildning Yrkeshögskola (YH) Högskola/Universitet

Ämne

Svenska Engelska Moderna språk Estetiska ämnen Idrott och hälsa Naturvetenskapliga ämnen Programmering Matematik Samhällskunskap Religonskunskap Historia Hem- och konsumentkunskap Geografi Övrigt

Samla alla dina lektionsverktyg på ett ställe

Automatisera närvarokontroll och elevdokumentation
Analysera och förbättra din egen undervisning

EdAiders pedagogiska plattform minskar administrationen, gör lärare mindre stressade och ökar kvaliteten på undervisningen. Här kan du bland annat samla alla lektionsverktyg och allt lärmaterial på en enda plats, automatisera processer som närvarokontroll och elevdokumentation och göra det lättare att återanvända, dela och upptäcka lektioner och lärmaterial.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Om företaget

EdAider är en svensk startup som erbjuder en smart pedagogisk plattform och en unik välmåendetjänst. Båda tjänsterna är baserade på forskning och är utvecklade tillsammans med lärare, skolledare och elever.

Läs mer om företaget: EdAider

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.