Grow Planet

Gro Play

Område

Lära sig ett ämnesinnehåll Stötta färdigheter, förmågor och kompetenser Självständigt arbete

Årskurs

Grundskola F-3 Grundskola 4-6

Ämne

Naturvetenskapliga ämnen Programmering Matematik Övrigt

Engagerade elever som lättare når målen

Hållbar utveckling i centrum för lärande
Resursstarkt LMS för Skolon, Microsoft, Google

Grow Planet är en spelbaserad lärmiljö för NO, TEKNIK, MATEMATIK, BILD och HÅLLBAR UTVECKLING i åk 1-6. Grow Planet engagerar elever i en motiverande kontext som läraren kontrollerar genom ett LMS fyllt med förslag på lektionsplaneringar och aktiviteter.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Problembaserat och ämnesintegrerat

Vi välkomnar skolor och lärare som vill arbeta ämnesintegrerat med viktiga framtidsfrågor som berör och motiverar elever i grunden genom problem- och spel-baserat lärande.

Tekniska krav: Webbläsare eller iOS / Android-enheter

Om företaget

Vi erbjuder spel-upplevelser för att underhålla och inspirera barn och familj till att lära sig mer om världen och en hållbar livsstil. Vi tror att lek och spel är inte bara det roligaste utan även det mest kraftfulla sättet att lära sig.

Läs mer om företaget: Gro Play

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.