Polyglutt

ILT Education (ILT Inläsningstjänst AB)

Område

Färdigheter och förmågor

Årskurs

Förskola

Ämne

Övrigt

Över 4000 böcker, inlästa på över 70 språk

Handledning av Agneta Edwards, boksamtal m.m.
Stärker modersmålet och inkluderar alla barn

Polyglutt är den marknadsledande bilderbokstjänsten för att arbeta med språkutveckling och litteratur i förskolan. Idag använder över 500 000 förskolebarn Polyglutt. Litteratur ger möjligheter att arbeta både med språkutveckling och inkludering. Böckerna i Polyglutts rika värld ger förskolan fantastiska förutsättningar för detta viktiga uppdrag. Titlarna är valda med utgångspunkt från litterär och konstnärlig kvalitet, koppling till läroplanen, relevans för olika åldrar eller önskemål från användare.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Polyglutt stärker modersmålet – och inkluderar

Med Polyglutt utvecklar era flerspråkiga barn både svenska språket och sitt modersmål. De stärker även sin kulturella identitet, helt enligt läroplanen. - Lek, lär och utforska språk tillsammans - Dela läsupplevelser inom barngruppen, oavsett nationalitet

Tekniska krav: Webbläsare eller iOS/Android-app

Om företaget

ILT Education är nordens ledande Edtech-bolag. Med närvaro i nio länder arbetar vi med tjänster som passar från förskolan till vuxenutbildning. Våra tjänster stöttar vår vision att alla har rätt till likvärdig utbildning.

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.