Polylino

ILT Education (ILT Inläsningstjänst AB)

Område

Färdigheter och förmågor

Årskurs

Grundskola F-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Anpassad grundskola Anpassad gymansieskola

Ämne

Svenska Engelska Moderna språk

Främjar läsengagemang och läsförståelse

Böcker på över 70 olika språk
Ingår handledning skriven av Barbro Westlund

Polylino främjar läsengagemang, läsförståelse, utvecklar elevens läsflyt och stärker modersmålet och flerspråkigheten. Polylino inkluderar alla elever! Tillsammans med Polylino kan eleverna dyka in i tusentals böcker, på flera olika sätt.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Om företaget

ILT Education är nordens ledande Edtech-bolag. Med närvaro i nio länder arbetar vi med tjänster som passar från förskolan till vuxenutbildning. Våra tjänster stöttar vår vision att alla har rätt till likvärdig utbildning.

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.