Digilär

Natur och Kultur

Area

Learn a subject content Support skills, abilities and competencies Assessment and documentation Distance education Independent work

Grade

Elementary school F-3 Elementary school 4-6 Elementary school 7-9 Upper secondary school

Subject

Swedish English Modern languages Aesthetic subjects Sports and health Science subjects Programming Mathematics Civics Religion History Geography

Aktuellt, kvalitetssäkrat och uppdaterat

Funktioner för anpassning, lässtöd och fokus
Stöd till lärarens undervisning och bedömning

Digilär är Natur & Kulturs heltäckande digitala läromedel för åk 1–9 och gymnasiet, i en digital plattform särskilt utvecklad med funktioner för lässtöd, fokus, studieteknik, planering och uppföljning.

No current test opportunity planned.

Contact the supplier to register your interest

About the company

Contact

Please get in touch if you would like to know more about the learning resource.