iMAL- effektiv bokstavsinlärning

iMAL

Area

Learn a subject content Support skills, abilities and competencies

Grade

Elementary school F-3 Primary special school

Subject

Swedish

Digital bokstavskartläggning

Strukturerad fonem- grafemkoppling
Anpassade uppgifter på lärplatta och arbetsblad

Med iMAL får du som lärare 100% insikt i dina elevers bokstavskunskap samt 100% individanpassade läs- och skrivuppgifter. iMAL- metoden är utvecklad för att hjälpa de elever som har det svårt att få bokstäverna att fastna i minnet och arbetar med strukturerad fonem- grafemkoppling. Eleverna använder multisensoriksa arbetsmetoder när bokstäver lärs in för att stötta minnet i att komma ihåg bokstäverna.

Test sessions

02 October - 01 December

The purpose of the test: Vi vill veta hur eleverna upplever själva kartläggningstillfället. Upplever eleverna ökad motivation när de får arbeta med läs- och skrivuppgifter som är anpassade efter elevens egen bokstavskunskap? Kan man se positiv progression på ca 6 veckor?

You need to be registered to be able to sign up for the test

02 October - 01 December

The purpose of the test: Vi vill veta hur eleverna upplever själva kartläggningstillfället. Upplever eleverna ökad motivation när de får arbeta med läs- och skrivuppgifter som är anpassade efter elevens egen bokstavskunskap? Kan man se positiv progression på ca 6 veckor?

You need to be registered to be able to sign up for the test

If there is no test opportunity that matches you please contact the supplier

iMALs digitala bokstavskartläggning

Eleverna kartläggs digitalt via iMALs bokstavskartläggning och resultatet skickas automatiskt till elevens användare. Eleven arbetar sedan med helt anpassade uppgifter både på lärplatta och på utskrivna arbetsblad.

Technical requirements: Lärplatta eller Chromebook/ PC med touchskärm

About the company

Read more about the company: iMAL

Contact

Please get in touch if you would like to know more about the learning resource.