iMAL- effektiv bokstavsinlärning

iMAL

Område

Lära sig ett ämnesinnehåll Stötta färdigheter, förmågor och kompetenser

Årskurs

Grundskola F-3 Grundsärskola

Ämne

Svenska

Digital bokstavskartläggning

Strukturerad fonem- grafemkoppling
Anpassade uppgifter på lärplatta och arbetsblad

Med iMAL får du som lärare 100% insikt i dina elevers bokstavskunskap samt 100% individanpassade läs- och skrivuppgifter. iMAL- metoden är utvecklad för att hjälpa de elever som har det svårt att få bokstäverna att fastna i minnet och arbetar med strukturerad fonem- grafemkoppling. Eleverna använder multisensoriksa arbetsmetoder när bokstäver lärs in för att stötta minnet i att komma ihåg bokstäverna.

Testtillfällen

02 oktober - 01 december

Syftet med testet: Vi vill veta hur eleverna upplever själva kartläggningstillfället. Upplever eleverna ökad motivation när de får arbeta med läs- och skrivuppgifter som är anpassade efter elevens egen bokstavskunskap? Kan man se positiv progression på ca 6 veckor?

Du måste vara registrerad för att kunna anmäla dig

02 oktober - 01 december

Syftet med testet: Vi vill veta hur eleverna upplever själva kartläggningstillfället. Upplever eleverna ökad motivation när de får arbeta med läs- och skrivuppgifter som är anpassade efter elevens egen bokstavskunskap? Kan man se positiv progression på ca 6 veckor?

Du måste vara registrerad för att kunna anmäla dig

Finns det inget testtillfälle som matchar dig kontakta leverantör

iMALs digitala bokstavskartläggning

Eleverna kartläggs digitalt via iMALs bokstavskartläggning och resultatet skickas automatiskt till elevens användare. Eleven arbetar sedan med helt anpassade uppgifter både på lärplatta och på utskrivna arbetsblad.

Tekniska krav: Lärplatta eller Chromebook/ PC med touchskärm

Om företaget

Läs mer om företaget: iMAL

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.