iMAL- effektiv bokstavsinlärning

iMAL

Område

Ämnesinnehåll Färdigheter och förmågor

Årskurs

Grundskola F-3 Anpassad grundskola

Ämne

Svenska

Digital bokstavskartläggning

Strukturerad fonem- grafemkoppling
Anpassade uppgifter på lärplatta och arbetsblad

Med iMAL får du som lärare 100% insikt i dina elevers bokstavskunskap samt 100% individanpassade läs- och skrivuppgifter. iMAL- metoden är utvecklad för att hjälpa de elever som har det svårt att få bokstäverna att fastna i minnet och arbetar med strukturerad fonem- grafemkoppling. Eleverna använder multisensoriksa arbetsmetoder när bokstäver lärs in för att stötta minnet i att komma ihåg bokstäverna.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

iMALs digitala bokstavskartläggning

Eleverna kartläggs digitalt via iMALs bokstavskartläggning och resultatet skickas automatiskt till elevens användare. Eleven arbetar sedan med helt anpassade uppgifter både på lärplatta och på utskrivna arbetsblad.

Tekniska krav: Lärplatta eller Chromebook/ PC med touchskärm

Om företaget

Läs mer om företaget: iMAL

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.