Klövra Privatekonomi

Klövra AB

Area

Learn a subject content Support skills, abilities and competencies

Grade

Elementary school 7-9 Upper secondary school Adult education Polytechnic

Subject

Mathematics Civics Domestic science

10 h färdigplanerat laborativt material

Utgångspunkt i Lgr22 (Hkk, Ma & Sh)
Konkreta exempel från elevens egen vardag

Privatekonomi drabbar alla. Hur förbereder vi eleverna? Klövra erbjuder 10h laborativt skolmaterial anpassat för åk 8-9. Utgångspunkt i Lgr22: Hkk, Ma & Sh. Materialet innehåller 32 vardagsnära övningar inom områdena: Budgetera, Spara, Prioritera & Låna

No current test opportunity planned.

Contact the supplier to register your interest

Klövra - för medveten och hållbar privatekonomi

Består av en App och ett laborativt arbetsmaterial med syfte att utveckla medvetna konsumenter. I Appen skapas förståelse för privatekonomiska begrepp och erfarenhet av privatekonomiska beräkningar. Relevant verktyg med utgångspunkt i elevens egen vardag.

Technical requirements: ✔️Mobiltelefon för Appen. ✔️Dator, Ipad eller Chromebook för arbetsmaterialet.

About the company

Laborativt utbildningsmaterial för undervisning i privatekonomi. Koppling till Lgr22: Hkk, Ma & Sh

Read more about the company: Klövra AB

Contact

Please get in touch if you would like to know more about the learning resource.