Klövra Privatekonomi

Klövra AB

Område

Ämnesinnehåll Färdigheter och förmågor

Årskurs

Grundskola 7-9 Gymnasieskola Vuxenutbildning Yrkeshögskola (YH)

Ämne

Matematik Samhällskunskap Hem- och konsumentkunskap

10 h färdigplanerat laborativt material

Utgångspunkt i Lgr22 (Hkk, Ma & Sh)
Konkreta exempel från elevens egen vardag

Privatekonomi drabbar alla. Hur förbereder vi eleverna? Klövra erbjuder 10h laborativt skolmaterial anpassat för åk 8-9. Utgångspunkt i Lgr22: Hkk, Ma & Sh. Materialet innehåller 32 vardagsnära övningar inom områdena: Budgetera, Spara, Prioritera & Låna

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Klövra - för medveten och hållbar privatekonomi

Består av en App och ett laborativt arbetsmaterial med syfte att utveckla medvetna konsumenter. I Appen skapas förståelse för privatekonomiska begrepp och erfarenhet av privatekonomiska beräkningar. Relevant verktyg med utgångspunkt i elevens egen vardag.

Tekniska krav: ✔️Mobiltelefon för Appen. ✔️Dator, Ipad eller Chromebook för arbetsmaterialet.

Om företaget

Laborativt utbildningsmaterial för undervisning i privatekonomi. Koppling till Lgr22: Hkk, Ma & Sh

Läs mer om företaget: Klövra AB

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.