Lexplore

Lexplore

Area

Assessment and documentation

Grade

Elementary school F-3 Elementary school 4-6 Elementary school 7-9

Subject

Swedish

Likvärdig och snabb screening av läsförmåga

Individanpassade läsinsatser för varje elev
Tydlig överblick över elevgruppens läsförmåga

Lexplore är en tjänst där elever testas på deras läsförmåga & sedan får adekvata läsinsatser. Testet: Eleven läser två korta passager på en skärm medan en eye tracker följer hens blick. Genom AI får eleven sedan ett resultat & individuella läsinsatser.

No current test opportunity planned.

Contact the supplier to register your interest

Mer information

Testet tar bara några minuter och innefattar både avkodning & läsförståelse. Trots det kan man fånga detaljerad information om ex läshastighet eller svåra ord, även vid tyst läsning. Lärare får en tydlig överblick & eleven får automatiska läsinsatser.

Technical requirements: Dator med windows, samt extern skärm. Eyetracker från Tobii tillhandahålls av Lexplore

About the company

Contact

Please get in touch if you would like to know more about the learning resource.