Lexplore

Lexplore

Område

Bedömning och dokumentation

Årskurs

Grundskola F-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9

Ämne

Svenska

Likvärdig och snabb screening av läsförmåga

Individanpassade läsinsatser för varje elev
Tydlig överblick över elevgruppens läsförmåga

Lexplore är en tjänst där elever testas på deras läsförmåga & sedan får adekvata läsinsatser. Testet: Eleven läser två korta passager på en skärm medan en eye tracker följer hens blick. Genom AI får eleven sedan ett resultat & individuella läsinsatser.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Mer information

Testet tar bara några minuter och innefattar både avkodning & läsförståelse. Trots det kan man fånga detaljerad information om ex läshastighet eller svåra ord, även vid tyst läsning. Lärare får en tydlig överblick & eleven får automatiska läsinsatser.

Tekniska krav: Dator med windows, samt extern skärm. Eyetracker från Tobii tillhandahålls av Lexplore

Om företaget

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.