Lexplore

Lexplore

Område

Bedömning och dokumentation

Årskurs

Grundskola F-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9

Ämne

Svenska

Likvärdig och snabb screening av läsförmåga

Individanpassade läsinsatser för varje elev
Tydlig överblick över elevgruppens läsförmåga

Lexplore är en tjänst där elever testas på deras läsförmåga & sedan får adekvata läsinsatser. Testet: Eleven läser två korta passager på en skärm medan en eye tracker följer hens blick. Genom AI får eleven sedan ett resultat & individuella läsinsatser.

Testtillfällen

17 oktober - 01 december

Syftet med testet: Lexplore har länge testat elevers läsförmåga, men en nyhet för HT22 är att eleverna nu även kan logga in i och läsa böcker & jobba med övningar på rätt nivå. Vi vill därmed testa elevernas upplevelse, samt det digitala samarbetet mellan lärare och elev.

Finns det inget testtillfälle som matchar dig kontakta leverantör

Mer information

Testet tar bara några minuter och innefattar både avkodning & läsförståelse. Trots det kan man fånga detaljerad information om ex läshastighet eller svåra ord, även vid tyst läsning. Lärare får en tydlig överblick & eleven får automatiska läsinsatser.

Tekniska krav: Dator med windows, samt extern skärm. Eyetracker från Tobii tillhandahålls av Lexplore

Om företaget

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.