Alfabetsplaneten

Creaza AS

Område

Stötta färdigheter, förmågor och kompetenser Skapa ett eget ämnesinnehåll Distansundervisning Självständigt arbete

Årskurs

Förskola Grundskola F-3

Ämne

Svenska

Lekfull och kreativ läs- och skrivinlärning

Uppgifter kopplade till läroplanen
Stor variation på uppgifter och aktiviteter

Alfabetsplaneten är en digital lärresurs med fokus på läs- och skrivinlärningen för elever F-3. På Alfabetsplaneten utvecklar eleverna läs- och skrivfärdigheter genom socialt och lekfullt lärande på en engagerande planet. Eleverna får möjlighet att lära känna bokstavskaraktärerna och deras följeslagare, samt många roliga, tankeväckande och spännande historier. Jobba med rim och ramsor, bokstavsljud, ord sånger, och språkutvecklande uppgifter.

Testtillfällen

01 januari - 30 juni

Syftet med testet: Vi har precis lanserat vår nya lärresurs Alfabetsplaneten, en digital resurs med fokus på läs- och skrivinlärningen för elever F-3. Vi önskar att lärare och elever ska testa Alfabetsplaneten och ge oss feedback och hjälpa oss att utveckla tjänsten vidare.

Du måste vara registrerad för att kunna anmäla dig

Finns det inget testtillfälle som matchar dig kontakta leverantör

Om företaget

Creaza är ett modernt digitalt läromedel där eleverna arbetar med ämnen och samtidigt utvecklar sina kunskaper och förmågor genom att skapa tankekartor, presentationer, tecknade serier och film i en pedagogisk kontext.

Läs mer om företaget: Creaza AS

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.