Alfabetsplaneten

Creaza AS

Område

Färdigheter och förmågor Eget innehåll Distansundervisning Självständigt arbete

Årskurs

Förskola Grundskola F-3

Ämne

Svenska

Lekfull och kreativ läs- och skrivinlärning

Uppgifter kopplade till läroplanen
Stor variation på uppgifter och aktiviteter

Alfabetsplaneten är en digital lärresurs med fokus på läs- och skrivinlärningen för elever F-3. På Alfabetsplaneten utvecklar eleverna läs- och skrivfärdigheter genom socialt och lekfullt lärande på en engagerande planet. Eleverna får möjlighet att lära känna bokstavskaraktärerna och deras följeslagare, samt många roliga, tankeväckande och spännande historier. Jobba med rim och ramsor, bokstavsljud, ord sånger, och språkutvecklande uppgifter.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Om företaget

Creaza är ett modernt digitalt läromedel där eleverna arbetar med ämnen och samtidigt utvecklar sina kunskaper och förmågor genom att skapa tankekartor, presentationer, tecknade serier och film i en pedagogisk kontext.

Läs mer om företaget: Creaza AS

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.