EdAider Wellbeing

EdAider

Område

Färdigheter och förmågor

Årskurs

Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Gymnasieskola Vuxenutbildning Yrkeshögskola (YH) Högskola/Universitet

Ämne

Svenska Engelska Moderna språk Estetiska ämnen Idrott och hälsa Naturvetenskapliga ämnen Programmering Matematik Samhällskunskap Religonskunskap Historia Hem- och konsumentkunskap Geografi Övrigt

Forskningsbaserad screening av måendet

Få insikter och analyser av elevernas mående
Agera och fördela resurser på ett datadrivet sätt

EdAider Wellbeing ger skolor en unik överblick av elevernas välmående och skapar helt nya förutsättningar att förebygga psykisk ohälsa.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Om företaget

EdAider är en svensk startup som erbjuder en smart pedagogisk plattform och en unik välmåendetjänst. Båda tjänsterna är baserade på forskning och är utvecklade tillsammans med lärare, skolledare och elever.

Läs mer om företaget: EdAider

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.