Evolytes

Evolytes

Område

Lära sig ett ämnesinnehåll Stötta färdigheter, förmågor och kompetenser Bedömning och dokumentation Distansundervisning Självständigt arbete

Årskurs

Grundskola F-3 Grundsärskola

Ämne

Matematik

Engagera eleverna

Verktyg för lärare
Baserat på forskning

Ett individualiseret matematisk inlärningssystem som ut i från data analysere barnets inlärningsförmåga, anpassar läromaterialet till varje elev och ger läraren möjlighet för at övervaka elevernas framgång och vad dom behöver hjälp med.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Baserat på forskning och psykologiska undersökningar

Evolytes kombinerar Evolytes-spelet, böcker och Monitor genom datadriven software i realtid. Detta ger läraren möjlighet för att ge alla sina elever individuelt anpassat läromedel och på ett enkelt och tidsbesparande sätt att följa med i deras framgång.

Tekniska krav: Webläsare + surfplatta / Ipad

Om företaget

Lär dig matematik på ett roligt och engagerande sätt – Evolytes har skapats utifrån psykologiska undersökningar om hur barn lär sig bäst och erbjuder eleverna individuellt anpassat läromedel från datadriven software i realtid.

Läs mer om företaget: Evolytes

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.