Grundläggande utbildning i privatekonomi för vuxna

Klövra AB

Område

Ämnesinnehåll Färdigheter och förmågor Distansundervisning

Årskurs

SFI Vuxenutbildning Yrkeshögskola (YH)

Ämne

Matematik Samhällskunskap Hem- och konsumentkunskap Övrigt

Öka den ekonomiska medvetenheten

Förebygga överskuldsättning
Motivera återgång till studier/arbete

Laborativt utbildningsmaterial med fokus på fyra områden: Budgetera, Spara, Prioritera & Låna. I materialet varvas fakta med samtal, reflektion, värderingar och grundläggande privatekonomiska beräkningar.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Om företaget

Laborativt utbildningsmaterial för undervisning i privatekonomi. Koppling till Lgr22: Hkk, Ma & Sh

Läs mer om företaget: Klövra AB

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.