Kikora matematik

Kikora Sverige (moderbolag Inspera AB)

Område

Lära sig ett ämnesinnehåll Stötta färdigheter, förmågor och kompetenser Bedömning och dokumentation Distansundervisning Självständigt arbete

Årskurs

Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Grundsärskola

Ämne

Matematik

Löpande återkoppling på stegen i uträkningarna.

Visualiseringar, interaktivt & dynamiska modeller.
Tydlig statistik för individuell uppföljning.

Heldigitalt läromedel för åk 4-6 och 7-9. Uppdaterat enl Lgr22. Uppbyggt av utforskande lärandepaket där texttunga teoriavsnitt ersatts med interaktivt teori och aktiverande uppgifter. Eleven får återkoppling steg för steg genom vår unika teknologi. I kapitlen med block och textprogrammering guidas du och eleverna på ett intuitivt sätt genom momenten. Med Geogebra får du en matematisk miljö som gör matematiken dynamisk och interaktiv och låter dig undersöka matematiken på ett intuitivt sätt.

Testtillfällen

11 september - 31 december

Syftet med testet: Vi vill se om något behövs utvecklas kring användarvänligheten för både lärare och elev. Dvs är det intuitivt, är det lätt att komma igång, finns tillräcklig guidning osv.

Du måste vara registrerad för att kunna anmäla dig

Finns det inget testtillfälle som matchar dig kontakta leverantör

En visuell och aktiverande process ger ökad inlärning!

Läromedlet är utformat för att ge eleven en induktiv inlärningsprocess där eleven lär sig metoder och strategier. Alla delkapitel är uppdelade i lärpaket som innehåller: - introduktion - klass/gruppdiskussion - nivåindelade övning

Tekniska krav: Webbläsare

Om företaget

Kikora matematik levererar ett heldigitalt läromedel i matematik för mellan- och högstadiet.

Läs mer om företaget: Kikora Sverige (moderbolag Inspera AB)

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.