Levebee

Levebee

Område

Lära sig ett ämnesinnehåll Stötta färdigheter, förmågor och kompetenser Distansundervisning Självständigt arbete

Årskurs

Förskola Grundskola F-3 Grundsärskola Särskola SFI

Ämne

Svenska Engelska Moderna språk Matematik

Hjälper barn att fylla luckorna i matte

Hjälper lärare att förklara och utvärdera
Lämpar sig för barn med olika modersmål

Fyll kunskapsluckorna i matte och språk! En app skapad av kärlek till alla barn på förskole- och grundskolenivå, inklusive elever med särskilda behov (t.ex. med diagnoser såsom dyslexi, autism, ADHD, synnedsättning) och olika modersmål (t.ex. ukrainska).

Testtillfällen

17 oktober - 30 november

Syftet med testet: Vi behöver feedback på övningarna i avsnittet "Grundläggande matematiska koncept" i Levebee-appen. Avsnittet vänder sig till barn som ska gå i grundskolan nästa år. Bl.a. vill vi veta om övningarna hjälper lärarna att identifiera elevers svårighetsområden.

17 oktober - 30 november

Syftet med testet: Vi söker lärare i åk 1 som kan ge oss feedback på Levebee-appen ur specialpedagogiskt perspektiv (barn autism, dyslexi, ADHD, synnedsättning etc.) – bl.a. ang. hur ni upplever gränssnittet, som är designat att vara helt justerbart efter individuella behov.

17 oktober - 30 november

Syftet med testet: Vi söker lärare i åk 1 som har nyanlända elever med olika modersmål i sin klass. Bl.a. vill vi testa om det underlättar för barn och lärare att ha instruktioner och voiceovers på två språk samtidigt, samt om detta även hjälper elever att lära sig svenska.

Finns det inget testtillfälle som matchar dig kontakta leverantör

Skapad med kärlek till alla barn, inklusive de med specifika inlärningssvårigheter

Alla begrepp som lärs ut i appen är uppdelade i minsta möjliga inlärningsbitar enligt undervisningsmetodik, och utformade som roliga aktiviteter. Användargränssnittet är helt justerbart för barn med specifika behov.

Tekniska krav: Internetuppkoppling och webbläsare (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

Om företaget

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.