Levebee

Levebee

Område

Lära sig ett ämnesinnehåll Stötta färdigheter, förmågor och kompetenser Distansundervisning Självständigt arbete

Årskurs

Förskola Grundskola F-3 Grundsärskola Särskola SFI

Ämne

Svenska Engelska Moderna språk Matematik

Hjälper barn att fylla luckorna i matte

Hjälper lärare att förklara och utvärdera
Lämpar sig för barn med olika modersmål

Fyll kunskapsluckorna i matte och språk! En app skapad av kärlek till alla barn på förskole- och grundskolenivå, inklusive elever med särskilda behov (t.ex. med diagnoser såsom dyslexi, autism, ADHD, synnedsättning) och olika modersmål (t.ex. ukrainska).

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Skapad med kärlek till alla barn, inklusive de med specifika inlärningssvårigheter

Alla begrepp som lärs ut i appen är uppdelade i minsta möjliga inlärningsbitar enligt undervisningsmetodik, och utformade som roliga aktiviteter. Användargränssnittet är helt justerbart för barn med specifika behov.

Tekniska krav: Internetuppkoppling och webbläsare (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

Om företaget

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.