Tiny Minds Lab

Tiny Minds Lab AB

Område

FSK Ämnesinnehåll FSK Färdigheter och förmågor FSK Bedömning och dokumentation FSK Eget innehåll

Årskurs

Förskola

Ämne

Svenska Estetiska ämnen Idrott och hälsa Naturvetenskapliga ämnen Programmering Matematik Samhällskunskap

Automatisk dokumentation

Uppföljning i realtid
Planeringsverktyg med integrerat lärmaterial

Ett heltäckande digitalt undervisningsverktyg som gör det enklare och roligare att nå målen i läroplanen. Vi tar vara på kraften i de bästa svenska barnböckerna och erbjuder ett lärkoncept som minskar stress, sparar tid och höjer kvalitén.

Inget aktuellt testtillfälle planerat.

Kontakta leverantör för intresseanmälan

Roligare på jobbet

Kraftfulla hjälpmedel för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen hjälper hela arbetslaget att jobba målstyrt, men också flexibelt. Du som pedagog får komma till din rätt, samtidigt som barnen utvecklas på sina egna villkor.

Tekniska krav: iPad

Om företaget

Tiny Minds Lab är en svensk start-up grundad av eldsjälar med erfarenhet från pedagogiska appar för barn. Baserat på didaktisk forskning utvecklar vi en tjänst som kombinerar läromedel med smarta verktyg som gör livet lättare för pedagoger.

Läs mer om företaget: Tiny Minds Lab AB

Kontakt

Vill du veta mer om lärresursen kontakta oss.